Søndre Eikeberg Rideklubb er en rideklubb i Gjerdrum kommune, rett utenfor Oslo. Vi samarbeider med rideskolen på Stall Eikeberg om å skape et godt hestemiljø for hobbyryttere, konkurranseryttere, barn, ungdom og voksne. Et samarbeid med Stall Eikeberg gjør det lettere for de som ønsker det å komme seg ut på konkurransebanen selv om man ikke eier egen hest.