Vårt styre

Leder: Kristine Sæthern

Nestleder: Tone Hansen

Økonomiansvarlig: Mads Løken

Styremedlem: Anette Mork

Ungdomsrepresentant: Hanne Johansen

Varamedlem: Lilian Kulsrud

Varamedlem ungdomsrepresentant: Lea Haakensen Hansen