Eventyrskogen

SERK har inngått en avtale med grunneier om bruk av Eventyrskogen til ridestier. Vi ønsker å utbedre stiene her slik at skogen kan brukes til rideturer selv om det har regnet. Våren 2020 vil vi holde vår første dugnad og starte utbedringene.